asp. szt. Mariusz Kalinowski - rejon nr 6 - KPP Mońki

rejon nr 6

asp. szt. Mariusz Kalinowski

Data publikacji 06.09.2012


asp. szt. Mariusz Kalinowski

Rejon Dzielnicowego nr 6

                                                                 Dzielnicowy miasta i gminy Knyszyn                                                                 

tel. kom. 885-997-311

e-mail: dzielnicowy.knyszyn2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. (85) 670-41-26

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 6

 

Zagrożenie:

- rejon placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Kalinówce Kościelnej 36 gm. Knyszyn: spożywanie alkoholu, zakłócenie porządku publicznego oraz zanieczyszczenie miejsca publicznego.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów od mieszkańców Kalinówki Kościelnej, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,

- spotkania z mieszkańcami Kalinówki Kościelnej,

- spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Knyszynie oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej pod względem prawidłowego oznakowania oraz ewentualnych nieprawidłowości.

- wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Urząd Miejski w Knyszynie oraz Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Chobotki
Cisówka Kolonia
Czechowizna
Grądy
Guzy
Jaskra
Kalinówka Kościelna
Knyszyn
Knyszyn Zamek
Lewonie Kolonia
Nowiny Kasjerskie
Nowiny Zdrój
Ogrodniki
Poniklica
Wodziłówka
Wojtówce
Zofiówka