st. asp. Łukasz MAGNUSZEWSKI - rejon nr 6 - KPP Mońki

rejon nr 6

st. asp. Łukasz MAGNUSZEWSKI

Data publikacji 06.09.2012


st. asp. Łukasz MAGNUSZEWSKI

Rejon Dzielnicowego nr 6

                                    Dzielnicowy miasta i gminy Knyszyn                                                                 

tel. kom. 885-997-311

e-mail: dzielnicowy.knyszyn2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-133

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 6

 

Zagrożenie:

- rejon sklepu spożywczego w miejscowości Nowiny Kasjerskie gm. Knyszyn : spożywanie alkoholu , zakłócenie porządku oraz zanieczyszczenie miejsca publicznego

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów od mieszkańców Nowin Kasjerskich, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Zaplanowane działania :

  • wzmożona kontrola miejsca zagrożonego,
  • rozmowy z mieszkańcami Nowin Kasjerskich,
  • spotkanie z sołtysem,
  • kontrola sklepu wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie,
  • wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Knyszynie - działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Chobotki
Cisówka Kolonia
Czechowizna
Grądy
Guzy
Jaskra
Kalinówka Kościelna
Knyszyn
Knyszyn Zamek
Lewonie Kolonia
Nowiny Kasjerskie
Nowiny Zdrój
Ogrodniki
Poniklica
Wodziłówka
Wojtówce
Zofiówka