asp. szt. Krzysztof Dawidowski - Trzcianne - KPP Mońki

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

Data publikacji 06.09.2012

 asp. szt. Krzysztof DAWIDOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 9

Dzielnicowy gminy Trzcianne

tel. kom. 885-997-314

e-mail: dzielnicowy.monki4@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 9

 

Zagrożenie:

- biegające luzem bezpańskie psy na terenie miejscowości Szorce. Powyższy problem wpływa na komfort życia i bezpieczeństwa osób mieszkających na terenie gminy Trzcianne oraz rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych związanych ze wścieklizną.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

-od  dnia 1 sierpnia  2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku

Zaplanowane działania :

- sierpień - wrzesień sporządzenie KZD dot. bezpańskich psów na terenie miejscowości Szorce,

- październik - listopad spotkania ze społeczeństwem dot. powyższego zagadnienia,

- grudzień - styczeń wzmożona kontrola miejsca rozmowy z mieszkańcami na temat przedmiotowego zagadnienia. Skierowanie wystąpienia do Wójta Gminy Trzcianne  w przypadku ujawnienia bezpańskich psów celem ich odłowienia.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Urząd Gminy w Trzciannym - odpowiedzialny za odławianie bezpańskich psów,

- Sołtys wsi Szorce organizowanie spotkań ze społecznością lokalną,

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Grajewie - spotkania profilaktyczne ze społecznością lokalna.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewo Kolonia
Boguszki
Brzeziny
Budy
Chojnowo
Dobarz Kolonia
Giełczyn
Gugny
Kleszcze
Kołodziej
Korczak
Krynica
Laskowiec
Milewo
Mroczki
Niewiarowo
Nowa Wieś
Pisanki
Stare Bajki
Stójka
Szorce
Trzcianne
Wilamówka
Wyszowate
Zajki
Zubole
Zucielec