sierż. szt. Jakub Popławski - rejon nr 3 - KPP Mońki

rejon nr 3

sierż. szt. Jakub Popławski

Data publikacji 10.05.2017

 sierż. szt.  Jakub POPŁAWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 3

Dzielnicowy gminy Mońki

tel. (85) 670-37-37

tel. kom. 885-997-308

e-mail: dzielnicowy.monki3@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. (85) 670-37-00

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 3

Zagrożenie:

- w ostatnim czasie zdiagnozowano problem polegający na powstawaniu tzw. „dzikich” wysypisk śmieci na terenie gminy Mońki.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie to zdiagnozowano na podstawie różnych sygnałów: przekazywanych w trakcie osobistych rozmów z mieszkańcami gminy Mońki, jak też na podstawie dokonanego pod tym kątem rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń nanoszonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zaplanowane działania :

- organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego,

- organizowanie spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną,

- organizowanie służb z podmiotami pozapolicyjnymi.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi: Urzędem Miasta Mońki, Szkołą Podstawową w Boguszewie i Kuleszach, Strażą Leśną, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sołectwami gminy Mońki.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewka
Boguszewo
Ciesze
Czekołdy
Dudki
Dudki Kolonia
Dzieżki
Dziękonie
Ginie
Hornostaje
Hornostaje Osada
Jaski
Kiślak
Koleśniki
Kołodzież
Konopczyn
Kosiorki
Kropiwnica
Krzeczkowo
Kuczyn
Kulesze
Lewonie
Łupichy
Magnusze
Masie
Mejły
Moniuszeczki
Oliszki
Ołdaki
Potoczyzna
Przytulanka
Pyzy
Rusaki
Rybaki
Sikory
Sobieski
Świerzbienie
Waśki
Wojszki
Zalesie
Zblutowo
Znoski
Zyburty
Żodzie