sierż. szt. Karol Rafałko - rejon nr 2 - KPP Mońki

rejon nr 2

sierż. szt. Karol Rafałko

Data publikacji 06.09.2012

sierż. szt.  Karol RAFAŁKO

 

Rejon Dzielnicowego nr 2

p.o. Dzielnicowy miasta Mońki

tel. (85) 670-37-37

tel. kom. 885-997-307

e-mail: dzielnicowy.monki2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. (85) 670-37-00

 

PLAN  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR 2

 

Zagrożenie:

- Rejon skwerów przy Alei Niepodległości w Mońkach. W rejonie skwerów w godzinach 08.00-22.00 ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócanie porządku publicznego, wywoływanie zgorszenia osób przebywających w tym miejscu.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców w czasie odwiedzin oraz zagrożeń nanoszonych na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zaplanowane działania :

  • sierpień 2019 – propagowanie PDP w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu, informowanie ich o konieczności powiadamiania Policji w razie występowania zjawisk uciążliwych społecznie, propagowanie korzystania z KMZB;
  • wrzesień 2019 – działania wspólnie z GKRPA – propagowanie i egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie odwiedzin sklepów oferujących do sprzedaży alkohol, wzmożona kontrola miejsca zagrożenia wspólnie z dzielnicowym  sąsiedniego rejonu;
  • październik 2019 – wzmożona kontrola miejsca zagrożenia wspólnie z dzielnicowym  sąsiedniego rejonu, sporządzenie zadania doraźnego KZD;
  • listopad 2019 –  opracowanie wystąpienia do Urzędu Miejskiego w Mońkach odnośnie założenia monitoringu w rejonie skwerów przy Alei Niepodległości;  
  • wrzesień – grudzień 2019 – spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach oraz w Technikum Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach odnośnie szkodliwości spożywania alkoholu;
  • styczeń 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożenia, rozmowa z mieszkańcami odnośnie stopnia realizacji zakładanego celu ujętego w PDP, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.                                                  

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Urząd Miejski w Mońkach – opracowanie wystąpienia o założenie monitoringu w w/w rejonie;
  • GKRPA – propagowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie kontroli sklepów oferujących do sprzedaży alkohol;
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach – udostepnienie sal dydaktycznych na czas przeprowadzania spotkań z uczniami;
  • Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach - udostępnienie sal dydaktycznych na czas przeprowadzenia spotkań z uczniami.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

ulice:

ulica zakres
Adama Mickiewicza Parzyste
Aleja Niepodległości Nieparzyste
Aleja Wojska Polskiego Wszystkie
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego Wszystkie
Armii Krajowej Wszystkie
Astronomiczna Wszystkie
Augustowska Wszystkie
Bartosza Głowackiego Wszystkie
Białostocka Wszystkie
Bolesława Prusa Wszystkie
Cypriana Kamila Norwida Wszystkie
Dębowa Wszystkie
Dolna Wszystkie
Dworcowa Wszystkie
Elizy Orzeszkowej Wszystkie
Ełcka Wszystkie
Emilii Plater Wszystkie
Generała Władysława Andersa Wszystkie
Generała Władysława Sikorskiego Wszystkie
Henryka Sienkiewicza Wszystkie
Hugo Kołłątaja Wszystkie
Jana Kilińskiego Wszystkie
Jana Kochanowskiego Wszystkie
Juliana Tuwima Wszystkie
Juliusza Słowackiego Wszystkie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wszystkie
Kolejowa Wszystkie
Kosmiczna Wszystkie
Kościelna Wszystkie
Krótka Wszystkie
Księdza Jana Twardowskiego Wszystkie
Księdza Mieczysława Małynicza Wszystkie
Księdza Stanisława Budnika Wszystkie
Kwiatowa Wszystkie
Leśna do nr 18 włącznie
Lotnicza Wszystkie
Łąkowa Wszystkie
Macieja Rataja Wszystkie
Magazynowa Wszystkie
Mikołaja Kopernika Wszystkie
Mikołaja Reja Wszystkie
Nowokościelna Wszystkie
Ogrodowa Wszystkie
Ojca Maksymiliana Kolbego Wszystkie
Parkowa Wszystkie
Planetarna Wszystkie
Skarbowa Wszystkie
Sportowa Wszystkie
Spółdzielcza Wszystkie
Stanisława Konarskiego Wszystkie
Stanisława Staszica Wszystkie
Stanisława Wyspiańskiego Wszystkie
Strażacka Wszystkie
Szkolna Wszystkie
Szpitalna Wszystkie
Świerkowa Wszystkie
Świętego Kazimierza Wszystkie
Tadeusza Kościuszki Wszystkie
Tysiąclecia od Al. Niepodległości do nr 11A włącznie
Wąska Wszystkie
Wiejska Wszystkie
Wincentego Witosa Wszystkie
Wiśniowa Wszystkie
Władysława Broniewskiego Wszystkie
Władysława Raginisa Wszystkie
Władysława Stanisława Reymonta Wszystkie
Wyzwolenia pozostałe nie wymienione w rejonie 1
Zbigniewa Herberta Wszystkie
Zdobywców Kosmosu Wszystkie
Zdrojowa Wszystkie
Zielona Wszystkie
Zuchów Wszystkie