mł. asp. Karol Rafałko - rejon nr 2 - KPP Mońki

rejon nr 2

mł. asp. Karol Rafałko

Data publikacji 06.09.2012

mł. asp.  Karol RAFAŁKO

 

Rejon Dzielnicowego nr 2

Dzielnicowy miasta Mońki

tel. 47 71-21-237

tel. kom. 885-997-307

e-mail: dzielnicowy.monki2@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. 47 71-21-200

 

PLAN  DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NR 2

 

Zagrożenie:

- Rejon parkingu sąsiadującego z cmentarzem parafialnym przy ul. Witosa w Mońkach. W rejonie parkingu w godzinach wieczornych ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócanie porządku publicznego, wywoływanie zgorszenia osób przebywających w tym miejscu, w skutek czego dochodzi do łamania przepisów porządkowych.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców w czasie odwiedzin oraz zagrożeń nanoszonych na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania :

 • luty 2020 – propagowanie PDP w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu, informowanie ich o konieczności powiadomienia Policji w razie występowania zjawisk uciążliwych społecznie, propagowanie korzystania z KMZB.
 • marzec 2020 – sporządzenie wystąpienia do Starostwa Powiatowego  w Monkach celem ustalenie właściciela działki przyległej do parkingu gdzie dochodzi do łamania prawa oraz sporządzenie wystąpienia do Urzędu Miasta w Mońkach celem ewentualnego posprzątania terenu przyległego do parkingu oraz odnośnie możliwości założenia monitoringu miejskiego w tym miejscu.
 • kwiecień 2019 – opracowanie zadania doraźnego KZD.
 • maj 2020 – działania wspólne z GKRPA – propagowanie i egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie odwiedzin sklepów oferujących alkohol, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.
 • czerwiec 2020 – sporządzenie wystąpienia do Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach celem poruszenia problematyki łamania przepisów porządkowych w rejonie cmentarza.
 • maj – czerwiec 2020 – spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w SP 1 i Technikum w Monkach odnośnie szkodliwości spożywania alkoholu.
 • luty 2020 – czerwiec 2020 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, rozmowa z mieszkańcami odnośnie stopnia realizacji zakładanego celu ujętego w PDP.
 • lipiec 2020 – analiza podjętych działań, ocena realizacji planu działania priorytetowego.                                                 

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Starostwo Powiatowe  w Monkach – ustalenie właściciela działki przyległej do sklepu, gdzie dochodzi do łamania prawa.
 • Urząd Miasta w Mońkach – posprzątanie terenu przyległego do parkingu oraz ewentualne założenie monitoringu miejskiego.
 • GKRPA - propagowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie kontroli sklepów oferujących do sprzedaży alkohol.
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Monkach – udostepnienia sal dydaktycznych na czas przeprowadzania spotkań z uczniami.
 • Technikum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Monkach - udostepnienia sal dydaktycznych na czas przeprowadzania spotkań z uczniami.
 • Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach – działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

ulice:

ulica zakres
Adama Mickiewicza Parzyste
Aleja Niepodległości Nieparzyste
Aleja Wojska Polskiego Wszystkie
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego Wszystkie
Armii Krajowej Wszystkie
Astronomiczna Wszystkie
Augustowska Wszystkie
Bartosza Głowackiego Wszystkie
Białostocka Wszystkie
Bolesława Prusa Wszystkie
Cypriana Kamila Norwida Wszystkie
Dębowa Wszystkie
Dolna Wszystkie
Dworcowa Wszystkie
Elizy Orzeszkowej Wszystkie
Ełcka Wszystkie
Emilii Plater Wszystkie
Generała Władysława Andersa Wszystkie
Generała Władysława Sikorskiego Wszystkie
Henryka Sienkiewicza Wszystkie
Hugo Kołłątaja Wszystkie
Jana Kilińskiego Wszystkie
Jana Kochanowskiego Wszystkie
Juliana Tuwima Wszystkie
Juliusza Słowackiego Wszystkie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wszystkie
Kolejowa Wszystkie
Kosmiczna Wszystkie
Kościelna Wszystkie
Krótka Wszystkie
Księdza Jana Twardowskiego Wszystkie
Księdza Mieczysława Małynicza Wszystkie
Księdza Stanisława Budnika Wszystkie
Kwiatowa Wszystkie
Leśna do nr 18 włącznie
Lotnicza Wszystkie
Łąkowa Wszystkie
Macieja Rataja Wszystkie
Magazynowa Wszystkie
Mikołaja Kopernika Wszystkie
Mikołaja Reja Wszystkie
Nowokościelna Wszystkie
Ogrodowa Wszystkie
Ojca Maksymiliana Kolbego Wszystkie
Parkowa Wszystkie
Planetarna Wszystkie
Skarbowa Wszystkie
Sportowa Wszystkie
Spółdzielcza Wszystkie
Stanisława Konarskiego Wszystkie
Stanisława Staszica Wszystkie
Stanisława Wyspiańskiego Wszystkie
Strażacka Wszystkie
Szkolna Wszystkie
Szpitalna Wszystkie
Świerkowa Wszystkie
Świętego Kazimierza Wszystkie
Tadeusza Kościuszki Wszystkie
Tysiąclecia od Al. Niepodległości do nr 11A włącznie
Wąska Wszystkie
Wiejska Wszystkie
Wincentego Witosa Wszystkie
Wiśniowa Wszystkie
Władysława Broniewskiego Wszystkie
Władysława Raginisa Wszystkie
Władysława Stanisława Reymonta Wszystkie
Wyzwolenia pozostałe nie wymienione w rejonie 1
Zbigniewa Herberta Wszystkie
Zdobywców Kosmosu Wszystkie
Zdrojowa Wszystkie
Zielona Wszystkie
Zuchów Wszystkie