mł. asp. Błażej Biedrzycki - rejonr nr 1 - KPP Mońki

rejonr nr 1

mł. asp. Błażej Biedrzycki

Data publikacji 17.02.2016

mł. asp.  Błażej Biedrzycki
 

Rejon Dzielnicowego nr 1

Dzielnicowy miasta Mońki 

                                                                      tel. (85) 670-37-37                                                    

tel. kom. 885-997-306

e-mail: dzielnicowy.monki1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. (85) 670-37-00

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 1

Zagrożenie:

- W rejonie bloku przy ul. Wojska Polskiego 50 w Mońkach oraz w klatce schodowej i piwnicy ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócenie porządku publicznego, demoralizacja osób nieletnich.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- sierpień 2018 – propagowanie planu w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu, informowanie ich o konieczności powiadomienia Policji w razie występowania zjawisk uciążliwych społecznie, propagowanie korzystania z KMZB,

- wrzesień – październik 2018 – wzmożona kontrola miejsca zagrożonego wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu, oraz policjantami OPI, sporządzenie KZD,

- listopad 2018 – opracowanie wystąpienia o właściwe planowanie przestrzenne wynikające z bieżących potrzeb np. właściwe oznakowanie, oświetlenie do Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorskiej w Mońkach,

- grudzień 2018 –  działania wspólne z GKRPA – propagowanie i egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie odwiedzin sklepów oferujących alkohol,

- styczeń 2019 – wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, rozmowa z mieszkańcami odnośnie stopnia realizacji zakładanego celu ujętego w planie, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko Własnościowa w Mońkach- opracowanie wystąpień o właściwe planowanie przestrzenne wynikające z bieżących potrzeb np. właściwe oznakowanie, oświetlenie,

- GKRPA - propagowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie odwiedzin sklepów oferujących do sprzedaży alkohol.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

Rejon służbowy:

ulica zakres
Adama Mickiewicza Nieparzyste
Aleja Niepodległości Parzyste
Aleja Wojska Polskiego od nr 24 wzwyż
Batalionów Chłopskich Wszystkie
Gajowa Wszystkie
Jagodowa Wszystkie
Krzywa Wszystkie
Leśna od nr 18 wzwyż
Malinowa Wszystkie
Marii Konopnickiej Wszystkie
PCK Wszystkie
Polna Wszystkie
Rotmistrza Witolda Pileckiego Wszystkie
Słoneczna Wszystkie
Szlachecka Wszystkie
Tysiąclecia od Al. Niepodległości do ul. Leśnej
Wesoła Wszystkie
Włodzimierza Puchalskiego Wszystkie
Wyzwolenia bloki od Al.. Niepodległości do ul. Konopnickiej oraz domy 1,3,5,7
Żurawia Wszystkie