mł. asp. Błażej Biedrzycki - rejonr nr 1 - KPP Mońki

rejonr nr 1

mł. asp. Błażej Biedrzycki

Data publikacji 17.02.2016

mł. asp.  Błażej Biedrzycki
 

Rejon Dzielnicowego nr 1

Dzielnicowy miasta Mońki 

                                                                      tel. 47 71-21-237                                                    

tel. kom. 885-997-306

e-mail: dzielnicowy.monki1@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Aleja Niepodległości 7

tel. 47 71-21-200

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 1

Zagrożenie:

- Rejon sklepu spożywczo-przemysłowego przy ul. Wojska Polskiego 54 w Mońkach. Ma miejsce spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócenie porządku publicznego, demoralizacja osób nieletnich.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców w czasie odwiedzin oraz oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania :

 • luty 2020 – propagowanie PDP w czasie spotkań z mieszkańcami w ramach obchodu, informowanie ich o konieczności powiadomienia Policji w razie występowania zjawisk uciążliwych społecznie, propagowanie korzystania z KMZB,
 • marzec 2020 – spotkanie z właścicielem i pracownikami sklepu „Kinga” dot. zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw, oraz o konieczności informowania Policji o fakcie spożywania alkoholu w rejonie sklepu
 • kwiecień 2019 – opracowanie zadania doraźnego KZD
 • maj 2020 – działania wspólne z GKRPA – propagowanie i egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie odwiedzin sklepów oferujących alkohol, wzmożona kontrola miejsca zagrożonego wspólnie z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.
 • maj – czerwiec 2020 – spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w SP 2 i LO w Monkach odnośnie szkodliwości spożywania alkoholu.
 • luty 2020 – czerwiec 2020 - wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, rozmowa z mieszkańcami odnośnie stopnia realizacji zakładanego celu ujętego w PDP
 • lipiec 2020 – analiza podjętych działań, ocena realizacji planu działania priorytetowego

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Właściciel i pracownicy sklepu „Kinga” przy ul. Wojska Polskiego 54 – rozmowa dot. zakazu sprzedawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw, oraz o konieczności informowania Policji o fakcie spożywania alkoholu w rejonie sklepu
 • GKRPA - propagowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i będącym pod wpływem alkoholu w czasie kontroli sklepów oferujących do sprzedaży alkohol.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Monkach – udostepnienia sal dydaktycznych na czas przeprowadzania spotkań z uczniami
 • Liceum Ogólnokształcące w Monkach - udostepnienia sal dydaktycznych na czas przeprowadzania spotkań z uczniami

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 

Rejon służbowy:

ulica zakres
Adama Mickiewicza Nieparzyste
Aleja Niepodległości Parzyste
Aleja Wojska Polskiego od nr 24 wzwyż
Batalionów Chłopskich Wszystkie
Gajowa Wszystkie
Jagodowa Wszystkie
Krzywa Wszystkie
Leśna od nr 18 wzwyż
Malinowa Wszystkie
Marii Konopnickiej Wszystkie
PCK Wszystkie
Polna Wszystkie
Rotmistrza Witolda Pileckiego Wszystkie
Słoneczna Wszystkie
Szlachecka Wszystkie
Tysiąclecia od Al. Niepodległości do ul. Leśnej
Wesoła Wszystkie
Włodzimierza Puchalskiego Wszystkie
Wyzwolenia bloki od Al.. Niepodległości do ul. Konopnickiej oraz domy 1,3,5,7
Żurawia Wszystkie