Konsultacje społeczne w powiecie monieckim - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w powiecie monieckim

We środę mundurowi z Moniek prezentowali założenia „Map zagrożenia” nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach. Zebrane osoby w trakcie rozmowy wskazały zebranym funkcjonariuszom informacje o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach, których wyeliminowanie w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Głównym tematem dyskusji były kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz zachowaniem porządku publicznego. Wszystkie zebrane informacje posłużą do budowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” Powiatu Monieckiego.

Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.