Działania "BUS i TRUCK" - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "BUS i TRUCK"

Data publikacji 17.02.2017

Wczoraj policjanci ruchu drogowego prowadzili działania „BUS i TRUCK”. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na kierowców autokarów i samochodów ciężarowych, kontrolując przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dokładnie sprawdzali trzeźwość kierujących, stan techniczny samochodów i autobusów, a także uprawnienia do kierowania oraz relację czasu jazdy i wypoczynku. Celem akcji było wyeliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego przez kierujących samochodami ciężarowymi i autobusami.

Wczorajsze działania polegały na ujawnianiu i eliminowaniu nieprawidłowości występujących podczas wykonywania przewozu drogowego osób i rzeczy oraz sprawdzenie stanu technicznego i obowiązkowego wyposażenia pojazdów używanych do tego przewozu. W sumie w działaniach wzięło udział 8 funkcjonariuszy. Policjanci skontrolowali 47 pojazdów w tym 8 ciężarowych i 1 autobus. 17 przeprowadzonych kontroli zakończyła się decyzją o ukaraniu mandatem karnym, 4 pouczeniem, a w 7 przypadkach policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

 Monieccy policjanci ruchu drogowego prowadzą systematyczne kontrole autokarów wyjeżdżających na wycieczki. Do tej pory nie mieli zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdów. Wzmożone policyjne działania mają na celu eliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają kierowcom, że to od ich kwalifikacji i rzetelności zależy zdrowie a nawet życie sporej grupy osób podróżujących.

Praca w Policji