Przemoc i agresja to nasz wspólny problem - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc i agresja to nasz wspólny problem

Przemoc i agresja to nasz wspólny problem, dlatego funkcjonariusze Wydziału Prewencji spotkali się z uczniami klas IV – VIII z Zespołu Szkół w Kalinówce Królewskiej. Przy pomocy prezentacji multimedialnej, zaprezentowane i omówione zostały m.in. kwestie dotyczące skutków w/w zachowań oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjanci omówili i przedstawili problemy dotyczące powyższej tematyki oraz wskazali sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Młodzież przedstawiła najczęściej spotykane zagrożenia oraz zachowania przemocowe w szkole i poza nią. W formie wcześniej przygotowanych scenariuszy omówiono sytuacje problemowe oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Uczniowie podczas rozmowy chętnie zadawali pytania i przedstawiali możliwości wspólnego rozwiązywania problemów szkolnych.

Praca w Policji