Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Knyszynie – Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ

Data publikacji 24.10.2017

W świetlicy Urzędu Miasta Knyszyn odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jest to cykl debat społecznych, które były organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną.

Kierownik Posterunku Policji w Knyszynie zorganizował dzisiaj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata skierowana do mieszkańców miasta i gminy Knyszyn miała na celu określenie, w jaki sposób moniecka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Funkcjonariusze zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. Oczywiście nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Głównym punktem tego niecodziennego spotkania była dyskusja, na temat bezpieczeństwa osób starszych w ramach programu „pomoc, a nie przeMOC”.