Spotkanie monieckich policjantów z harcerzami - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie monieckich policjantów z harcerzami

Data publikacji 29.10.2017

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach odbyło się spotkanie funkcjonariuszy z harcerzami ze Szczepu Drużyn Monieckich, którzy biorą udział w działaniach „Znicz 2017”. Harcerze będą wspomagać służby porządkowe w rejonach kościołów i cmentarzy, prowadzić działania profilaktyczne, a przede wszystkim rozdawać odwiedzającym cmentarze elementy odblaskowe, sponsorowane przez władze samorządowe.

Na spotkaniu omówiono zasady bezpieczeństwa oraz zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas trwania akcji. Harcerze będą pilnować porządku w rejonie parkingów samochodowych i zwracać uwagę kierowcom na znaki zakazu parkowania ustawione w okresie Świąt, dlatego prowadzący spotkanie wyjaśniali, w jaki sposób informować przybyłych na cmentarze o zagrożeniach związanych z łamaniem przepisów drogowych, a także kradzieżami czy dewastacją grobów. Funkcjonariusze omówili również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzili instruktaż , jak pomóc ludziom w przypadku omdleń, urazów i złamań, wszystko po to aby nadchodzący świąteczny weekend minął bezpiecznie.