Razem reagujmy na przemoc. To nasz wspólny problem - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem reagujmy na przemoc. To nasz wspólny problem

Data publikacji 28.11.2017

Monieccy funkcjonariusze uczestniczyli w Sejmiku Uczniowskim w Szkole Podstawowej w Długołęce pn. „Przemoc to nie tylko pięść”, w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna+”. W trakcie spotkania omówili kwestie dotyczące stosowania przemocy oraz jej konsekwencje prawne.

Przemoc i agresja to wspólny problem, dlatego funkcjonariusze rozmawiali z rodzicami i uczniami, jak groźne jest to zjawisko. Policjanci omówili i przedstawili problemy dotyczące powyższej tematyki oraz informowali o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy. Uczestnicząca w warsztatach psycholog z Poradni Pyschologiczno – Pedagogicznej w Mońkach przedstawiła najczęściej spotykane zagrożenia oraz zachowania przemocowe w szkole i poza nią. Następnie, w ramach przeprowadzonych zajęć warsztatowych pod kierunkiem psychologa, uczniowie z rodzicami pracowali w grupach ucząc się jak przeciwdziałać przemocy w szkole i poza nią.