Monieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo seniorów - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Monieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo seniorów

Przedstawiciele monieckiej Policji przy współpracy z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, spotkali się z pracownikami służby w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem spotkania było przybliżenie zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Dzisiaj, w placówkach medycznych w Mońkach odbyło się szkolenie dla pracowników służby zdrowia. Spotkanie zorganizowano w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego zasadniczym celem jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Jak rozpoznać objawy i skutki przemocy, jak właściwie reagować w tego rodzaju sytuacjach – głównie o tym rozmawiano z przedstawicielami służby zdrowia. W trakcie szkolenia omówiona została  tematyka dotycząca regulacji prawnych w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”. Uczestnicy szkolenia przećwiczyli również wypełnianie formularza „Niebieskiej Karty”, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.