Zachowaj bezpieczeństwo podczas prac polowych - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zachowaj bezpieczeństwo podczas prac polowych

Data publikacji 26.03.2019

W związku z rozpoczynającym się sezonem prac polowych, a także prac na terenach leśnych, moniecka policja apeluje o zachowanie zdrowego rozsądku i ostrożności. Praca w rolnictwie to ciężkie i często niebezpieczne zajęcia. W gospodarstwie używa się różnorodnych narzędzi i maszyn – nie zawsze są one sprawne technicznie i nie zawsze obsługują je osoby do tego przygotowane. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku. Niestety, często dochodzi do wypadków, na skutek których dzieci doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do wypadku. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma również stan trzeźwości.

Rozpoczął się sezon prac polowych. Moniecka Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Uważajmy przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych, ale także podczas transportu, dojazdu, czy powrotu z pola. Pamiętajmy, że obsługa maszyn rolniczych wymaga dużego doświadczenia, rozwagi i ostrożności, a zlekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa przy używaniu tego typu sprzętu, może mieć tragiczny finał. Pamiętajmy również, że pijąc alkohol podczas wykonywania prac, stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób. Zdarza się często, że do prac rolniczych angażowane są dzieci i osoby w podeszłym wieku. To może powodować wiele niebezpiecznych sytuacji czy też wypadków, których przyczyną jest brak wyobraźni, doświadczenia oraz fakt, że dzieci nie potrafią właściwie ocenić niebezpieczeństwa oraz przewidzieć ich skutków.

Jak uniknąć zagrożeń?

*Nie pozwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.

*Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.

*Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

*Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.

*Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.

*Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!

*Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinny pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!

*Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

*W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to robili!

*Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!