ZOSTAŃ POLICJANTEM! TRWA NABÓR, PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY JUŻ W MAJU ! - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZOSTAŃ POLICJANTEM! TRWA NABÓR, PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY JUŻ W MAJU !

Data publikacji 29.04.2019

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, robić coś pożytecznego, mieć stabilną pracę – wstąp w nasze szeregi! Policjant to trudny zawód, ale także wyjątkowe powołanie i szlachetna przygoda naznaczona poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Jeśli chcesz w życiu robić coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilną pracę - ZOSTAŃ POLICJANTEM w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach!

Nabór trwa!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby
w Policji na 2019 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów
w ramach procedury otwartej konkursowej: 

7 marca

21 maja

16 lipca

12 września

7 listopada

30 grudnia

 

Podjąłeś/jęłaś już decyzję…

Zadzwoń i dowiedz się więcej:

tel: 86 670 37 05

Informacji na temat zasad prowadzonego naboru do służby w Policji udzielają specjaliści Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia w Mońkach w dniach:

poniedziałek - piątek w godz. 7:30– 15:30

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki http://podlaska.policja.gov.pl/pod/rekrutacja/informator-dla-kandydat/29250,Informator-dla-kandydatow-do-sluzby-w-Policji.html w celu zapoznania się z wymogami naboru do służby.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2019 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów
i limitów przyjęć do służby w Policji.

  • zdjęcie przedstawia plakat Policji - WSTĄP DO POLICJI. ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS