Monieccy policjanci o bezpiecznej drodze do szkoły... - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Monieccy policjanci o bezpiecznej drodze do szkoły...

Data publikacji 09.09.2019

W niedzielę, podczas Jarmarku Produktów Tradycyjnych i Lokalnych, monieccy policjanci zorganizowali stoisko profilaktyczno – promocyjne, na którym oprócz promowania zawodu policjanta i założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na specjalnej grze planszowej dofinansowanej przez Bank Spółdzielczy i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, dzieci poznawały zasady ruchu drogowego.

Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych był doskonałą okazją dla monieckich policjantów do zorganizowania spotkania ze społeczeństwem i  promowania zawodu policjanta oraz narzędzi ułatwiających lokalnej  społeczności kontakt  z Policją. Zorganizowane  stoisko  odwiedziło wiele osób,  którym zaprezentowano zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Zainteresowani mogli również dowiedzieć się jakie są zasady i  tryb rekrutacji do służby w Policji.

Policjanci przypomnieli również o obowiązku noszenia odblasków oraz rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na stoisku można było także uzyskać porady prawne, funkcjonariusze rozdawali gadżety profilaktyczne, a najmłodsi mogli poczuć się jak prawdziwi policjanci kryminalistyki i odbić swoje linie papilarne na specjalnej folii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa dofinansowana przez Bank Spółdzielczy i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, dzięki której dzieci poznawały zasady ruchu drogowego.

  • Policjanci z KPP Mońki na tle stoiska profilaktycznego
  • funkcjonariusz z dzieckiem przy grze profilaktrycznej
  • funkcjonariusz gra z dzieckiem w grę profilaktyczną
  • po prawej stronie funkcjonariuszka, na pierwszym planie dzieci grające w grę profilaktyczną
  • policjantka odciska dłoń dziecka na folii daktyloskopijnej
  • na zdjęciu widoczni funkcjonariusze oraz dziecko przy grze profilaktycznej