O bezpieczeństwie seniorów podczas "Seniorady" w Goniądzu - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie seniorów podczas "Seniorady" w Goniądzu

W ramach projektu „Senior na czasie” współtworzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Diabetyków i Narodowy Bank Polski oraz kampanii „Pomóż się odnaleźć” w dniu 6 października 2019 roku dzielnicowi z Posterunku Policji w Goniądzu we współpracy ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Knyszyn spotkali się z seniorami z powiatu monieckiego na „Senioradzie” w Goniądzu.

Igranie z ludzkimi uczuciami jest podstawową metodą stosowaną przez przestępców wykorzystujących nieostrożność  i  łatwowierność seniorów.  Oszuści kontaktują się telefonicznie podszywając się pod członka rodziny, który potrzebuje natychmiastowej pożyczki,  zdobywają zaufanie udając funkcjonariusza Policji, CBŚ lub prokuratora, wmawiają, że są przedstawicielami rozmaitych instytucji  państwowych, społecznych lub pomocowych. W efekcie tych działań niejednokrotnie osoby starsze pozbawiane są dorobku całego życia.

Wychodząc naprzeciw tego typu zagrożeniom funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji oraz Posterunku Policji w Goniądzu wspólnie z leśniczym z Nadleśnictwa Knyszyn, spotkali się z seniorami z powiatu monieckiego.

Głównym celem spotkania było uświadomienie jakie zagrożenia czyhają na seniorów oraz jak na nie reagować i im zapobiegać. Zwrócono też uwagę na problem przemocy wobec osób starszych oraz występujących z różnych przyczyn zaginięć najczęściej z powodu zaników pamięci, wystąpienia nagłych zaburzeń psychicznych, wypadków, zasłabnięć a także świadomego zerwania kontaktu z bliskimi. Policjanci scharakteryzowali metody działania oszustów m.in. „na wnuczka”, „policjanta” czy „wypadek”. Leśniczy natomiast udzielił cennych wskazówek jak orientować się w terenie i na co zwrócić uwagę aby dokładnie określić swoje położenie w przypadku zagubienia się w lesie. Przypomniano również zgromadzonym, jak ważnym dla naszego bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych, zwłaszcza kiedy dzień staje się coraz krótszy i szybko zapada zmrok.

Na zakończenie spotkania wręczono zebranym upominki.

  • Wystąpienie policjantów
  • Upominek
  • Przekazanie przez policjantów upominków