BEZPIECZNI SENIORZY - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNI SENIORZY

Data publikacji 24.10.2019

Coraz częściej spotykamy się z przestępstwami i wykroczeniami, w których pokrzywdzonymi są osoby w podeszłym wieku. Związana z tym wiekiem ufność i samotność powoduje, że niekiedy ludzie starsi stają się łatwym celem dla grup przestępczych m.in. oszustów. Sprawcy nie zważają na status społeczny swoich ofiar, wykorzystują ich łatwowierność, dobroć czy chęć pomocy innym osobom. Najczęściej skradzione pieniądze osobom starszym przeznaczone były na bieżące potrzeby życiowe, w tym zakup niezbędnych leków. Dlatego też monieccy policjanci spotkali się dziś z seniorami z Moniek aby zwiększyć ich świadomość na czyhające zagrożenia.

Monieccy policjanci cyklicznie prowadzą działania edukacyjno - informacyjne, spotykają się z osobami starszymi i udzielają porad w zakresie oszustw "na wnuczka" i innych przestępstw, którego ofiarami  są seniorzy.  Dzisiaj spotkali się z członkami monieckiego klubu seniora. W czasie spotkań rozmawiali o sposobach jakie stosują oszuści, aby wyłudzić pieniądze.  Informowali również o założeniach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych ze strony osób najbliższych. Celem tego typu spotkań jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. 

Policjanci udzielili również cennych wskazówek jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, orientować się w terenie i na co zwrócić uwagę aby dokładnie określić swoje położenie w przypadku zagubienia się w lesie. Przypomniano również zgromadzonym, jak ważnym dla naszego bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych, zwłaszcza kiedy dzień staje się coraz krótszy i szybko zapada zmrok. 

  • na zdjęciu grupa seniorów oraz funkcjonariusze prowadzący spotkanie