Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE MONIECKIM - PODSUMOWANIE 2019 ROKU

Data publikacji 09.01.2020

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to narzędzie dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość w prosty sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wyszczególnionych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Na terenie powiatu monieckiego KMZB funkcjonuje od 1 lipca 2016 r. Od tego czasu wprowadzonych zostało blisko 2468 zgłoszeń. Tylko w tym roku policjanci odnotowali 580 zgłoszonych zagrożeń, z czego 417 zostało potwierdzonych.

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Uwzględniając właśnie oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która funkcjonuje od 1 lipca 2016 r. W 2019 roku monieccy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 580 sygnałów napływających od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania.

W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w 2019 roku zgłoszeń, policjanci potwierdzili 417 zagrożeń, a 163 wyeliminowali w wyniku podejmowanych interwencji.

Na przestrzeni ubiegłego roku na terenie powiatu monieckiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (142), przekraczania dozwolonej prędkości (137), niewłaściwej infrastruktury drogi (82). Pozostałe zgłoszenia dotyczyły następujących kategorii: 36 zgłoszeń  dot. wałęsających się bezpańskich psów, 34 nieprawidłowego parkowania, 32 miejsc grupowania się małoletnich. W 25 przypadkach policjanci zostali poinformowani o tzw. „dzikich wysypiskach”.  Pozostałe zgłoszenia dotyczyły następujących zagrożeń: środki odurzające (12), akty wandalizmu (11), nielegalne rajdy samochodowe (9), osoby bezdomne (8), zła organizacja w ruchu drogowym (8), poruszanie się po terenach leśnych quadami (7), kłusownictwo (4), wypalanie traw (4), nielegalna wycinka drzew (3), niestrzeżone przejścia przez tory (2) niszczenie zieleni (1), żebractwo (1) oraz zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt (1).

Mieszkańcy powiatu monieckiego nie są również obojętni na krzywdę zwierząt. 19 zgłoszeń dotyczyło informacji o znęcaniu się nad zwierzętami, gdzie dziesięć z nich zostało potwierdzonych. Jednym z przykładów jest interwencja z 12 listopada 2019 roku, gdzie dzielnicowi z Posterunku Policji w Goniądzu, w związku z otrzymanym zgłoszeniem na KMZB, sprawdzili jedną z posesji w gminie. Ze zgłoszenia wynikało, że przebywającym tam zwierzętom dzieje się krzywda. Mundurowi na miejscu znaleźli dwa psy zamknięte w drewnianej szopie. Zwierzęta były wychudzone i zaniedbane. Nie miały one również dostępu do wody i pożywienia. Jak ustalili policjanci, zwierzęta były zamykane w szopie, a także nie otrzymywały regularnie pożywienia. Na miejsce policyjnej interwencji wezwany został lekarz weterynarii, który stwierdził, że psy są w stanie zagrażającym ich życiu i zadecydował o umieszczeniu ich w schronisku.

Podsumowując, w zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat społecznych z mieszkańcami.

Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego. W takim przypadku należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.