WSPÓLNE DZIAŁANIA ZE STRAŻĄ OCHRONY KOLEI - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WSPÓLNE DZIAŁANIA ZE STRAŻĄ OCHRONY KOLEI

Data publikacji 22.01.2020

Monieccy policjanci wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei prowadzili dziś działania „RAD- aktywna tarcza”, ukierunkowane na bezpieczeństwo na obszarach kolejowych. Celem działań są kontrole przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Monieccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowi mając na uwadze troskę o życie i zdrowie kierowców oraz pieszych mogących stać się ofiarami wypadków na przejazdach kolejowych prowadzą dziś działania pod nazwą „RAD- aktywna tarcza”.  Uczestnicy ruchu drogowego często nie wyciągają wniosków z tragicznych zdarzeń i często ignorują znak  "STOP" jak i sygnały świetlne przy przejazdach kolejowych. Starają się przejechać lub przejść przed pociągiem na ostatnią chwilę, co niestety nie zawsze się udaje. Gdy maszynista zauważy samochód wjeżdżający na przejazd kolejowy może podjąć próbę nagłego hamowania, ale mimo to nie ma praktycznie żadnych szans na uniknięcie kolizji. Droga hamowania jest zbyt długa, dla pociągu jadącego z prędkością 100-120 km/h wynosi ona nawet kilometr.

Masa samej lokomotywy wynosi ok. 70 ton. Przyjmując, że przeciętny samochód osobowy waży 1,3 tony zderzenie z lokomotywą jest równoznaczne ze zderzeniem z ponad 50 autami naraz. A przecież najczęściej lokomotywa nie jedzie samodzielnie, tylko ciągnie za sobą co najmniej kilka wagonów, a w przypadku pociągów towarowych dodatkowo ciężkie materiały.

Policja ostrzega:

1. Pociągi mogą poruszać się w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie. Czasami wagony są pchane przez lokomotywy zamiast być ciągniętymi, co jest szczególnie ważne w podmiejskich i kolejowych usługach pasażerskich.

2. Nie wolno chodzić po torach, jest to niezgodne z prawem i bardzo niebezpieczne. W momencie gdy maszynista widzi osobę przechodzącą przez tory w miejscu niedozwolonym lub pojazd na torach jest już za późno. Droga hamowania pociągu może wynieść nawet do 2 km, czyli mniej więcej tyle co długość 20 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Pociągi nie mogą się zatrzymać na tyle szybko, aby uniknąć kolizji.

3. Pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych.

4. Pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach a rozkłady jazdy pociągów pasażerskich ulegają zmianie. Zawsze należy spodziewać się pociągu na każdym skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej.

5. Dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek, wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu. Pociąg jest zawsze bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz.

6. Pamiętaj, aby przekraczać tory kolejowe tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach, i przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów.

7. Bądź czujny na terenie kolejowym. Nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszać odgłosy zbliżającego się pociągu; elementy infrastruktury kolejowej nie są miejscem do zabawy lub wypoczynku.

  • policjant ze strażnikiem ochrony kolei podczas działań na obszarach kolejowych
  • policjant ze strażnikiem ochrony kolei podczas działań na obszarach kolejowych
  • policjant ze strażnikiem ochrony kolei podczas działań na obszarach kolejowych