Aktualności

"POMOC, A NIE PRZEMOC" - SPOTKANIE DZIELNICOWYCH Z OPIEKUNKAMI OSÓB STARSZYCH

Data publikacji 13.02.2020

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przeprowadzili szkolenie dla prywatnych opiekunek osób starszych w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Celem działania jest zapobieganie przemocy stosowanej wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, poprzez podniesienie świadomości w zakresie występowania tego problemu.

Monieccy policjanci, przeprowadzili dzisiaj szkolenie, którego adresatami były prywatne opiekunki ze Spółdzielni Socjalnej w Mońkach, które na co dzień zajmują się opieką osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w ramach podlaskiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego głównym założeniem jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Policjanci szczegółowo omówili procedurę „Niebieskiej Karty”, jak prawidłowo należy wypełnić formularz A Niebieskiej Karty oraz jak działa Zespół Interdyscyplinarny w gminie Mońki. Dzielnicowym zależało na nawiązaniu współpracy z opiekunkami, ponieważ to one są najbliżej tych, którzy mogą być zagrożeni przemocą ze strony osób najbliższych. Wysoka świadomość specjalistów pracujących w środowiskach osób starszych, może skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku.

Policjanci apelują o to, aby osoby posiadające wiedzę o przypadkach przemocy wobec osób starszych, reagowały i powiadamiały odpowiednie instytucje.

Spotkanie było też dobrą okazją do promocji zawodu policjanta. Policjanci szczegółowo omówili procedurę kwalifikacyjną do Policji oraz przybliżyli, jak wygląda praca w różnych wydziałach.

  • dzielnicowi oraz opiekunki osób starszych podczas szkolenia z programu "poMOC a nie przeMOC"
  • dzielnicowi w trakcie omawiania prawidłowego wypełniania formularza A NK
  • dzielnicowi i opiekunki osób starszych w trakcie szkolenia dot. procedury NK
  • opiekunki trzymają ulotki wstąp do Policji