Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania policjantów z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej

Monieccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej prowadzili wczoraj działania SENT, ukierunkowane na przewóz tak zwanych „towarów wrażliwych”.

Policjanci z monieckiej „drogówki” prowadzili wczoraj działania wspólnie ze Służbą Celno – Skarbową ukierunkowane na kontrole pojazdów ciężarowych przewożących głównie paliwa oraz inne materiały typu: tytoń, papierosy, alkohol a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Kontrole prowadzone były pod kątem wymaganego numeru referencyjnego SENT oraz zgodności zgłoszonego towaru ze stanem faktycznym. SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń stworzony specjalnie po to, aby przewóz „towarów wrażliwych”  mógł być monitorowany. Celem działań jest walka z oszustwami podatkowymi, a w przypadku leków także ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

  • funkcjonariusz służby celnej i funkcjonariusz policji