Policja poszukuje - KPP Mońki

Policja poszukuje

Policja poszukuje

Ktokolwiek zna lub może przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Mońkach (tel. 85 670 37 00) lub najbliższą jednostką Policji - tel. 997.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące osób poszukiwanych można też przesłać pocztą elektroniczną.
Nasz adres email:
komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl