Twój Dzielnicowy - KPP Mońki

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu.

 

   Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

  1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Plany priorytetowe dzielnicowych

Rejon 1

sierż. sztab. Błażej  Biedrzycki

 

Rejon parkingu znajdującego się przy parku miejskim od strony Alei Niepodległości, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie terenu dostępnego dla publiczności.

Rejon 2

st. sierż. Rafał Januszkiewicz

 

Rejon rampy kolejowej ul. Dworcowa, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności jak również aktów wandalizmu.

Rejon 3

st. sierż.

Jakub Popławski

W rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego w msc. Boguszewo 27, gm. Mońki w godzinach jego otwarcia 7:00-19:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym jego zakazem. Osoby te mogą zakłócać porządek publiczny oraz zaśmiecać w/w miejsce.

Rejon 4

asp. Mariusz Bierdzio

 

Zakłócanie porządku publicznego i spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie baru i plaży w Dolistowie Starym.

Rejon nr 5

asp. szt. Dariusz Konopko

 

Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Kalinówka Królewska. Istnieje problem ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem. Dochodzi do zakłócania porządku publicznego..

 

Rejon nr 6

asp. szt. Mariusz Kalinowski

 

Rejon sklepu spożywczo-monopolowego w Knyszyn Zamku. Istnieje problem ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecaniem, zakłócaniem porządku publicznego. 

 

Rejon nr 7

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

 

Rejon Publicznej Szkoły Podstawowej oraz boiska szkolnego we wsi Długołęka. W godzinach 18:00 - 22:00 spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, demoralizacja osób nieletnich, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsc użyteczności publicznej.

 

Rejon nr 8

asp. Łukasz Magnuszewski

 

Zakłócanie porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w obrębie sklepu spożywczego w m. Klewianka gm. Goniądz.

Rejon 9

st. asp. Sławomir Wojciech Rembeliński

 

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie ulicy w rejonie sklepu spożywczego "Sarenka" w Trzciannym na ul. 3 Maja 25.

 

Rejon 10

asp. Łukasz Magnuszewski

 

Zakłócanie porządku publicznego w rejonie Plaży Miejskiej w Goniądzu.