Twój Dzielnicowy - KPP Mońki

Twój Dzielnicowy

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu.

 

   Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

  1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  3. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  4. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Plany priorytetowe dzielnicowych

Rejon 1

st. sierż. Błażej  Biedrzycki

 

Rejon parkingu znajdującego się przy parku miejskim od strony Alei Niepodległości, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie terenu dostępnego dla publiczności.

Rejon 2

st. sierż. Rafał Januszkiewicz

 

Rejon rampy kolejowej ul. Dworcowa, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności jak również aktów wandalizmu.

Rejon 3

sierż. Jakub Popławski

 

Rejon sklepu spożywczo-przemysłowego w msc. Boguszewo 63, spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecanie w/w miejsca.

Rejon 4

asp. Mariusz Bierdzio

 

Rejon sklepu spożywczego  w miejscowości Mikicin -spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Rejon nr 5

asp. szt. Dariusz Konopko

 

Obejmuje rejon sklepu spożywczego w miejscowości Milewskie, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 

Rejon nr 6

asp. szt. Mariusz Kalinowski

 

Obejmuje rejon sklepu spożywczego w miejscowości Zofiówce, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.

 

Rejon nr 7

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

 

Obejmuje rejon sklepu spożywczego w miejscowości Ruda, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. 

 

Rejon nr 8

asp. Łukasz Magnuszewski

 

Rejon sklepu spożywczego  w miejscowości Downary Plac -spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Rejon 9

asp. Sławomir Wojciech Rembeliński

 

Spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu w miejscowości Nowa Wieś 86, 19-104 Trzcianne

 

Rejon 10

asp. Łukasz Magnuszewski

 

Rejon osiedla bloków przy ul. Kościuszki w Goniądzu – spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego w godzinach wieczorowo nocnych. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.