st. asp. Łukasz Magnuszewski - rejon nr 8 - KPP Mońki

rejon nr 8

st. asp. Łukasz Magnuszewski

Data publikacji 06.09.2012

st. asp. Łukasz MAGNUSZEWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 8

Dzielnicowy gminy Goniądz

tel. (85) 670 41 24

tel. kom. 885-997-313

e-mail: dzielnicowy.goniadz1@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 8

Zagrożenie:

- zagrożenia utonięciem na rzece Biebrza, Kanale Rudzkim.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie to zdiagnozowano na podstawie różnych sygnałów: przekazywanych w trakcie osobistych rozmów z mieszkańcami gminy Mońki, jak też na podstawie dokonanego pod tym kątem rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń nanoszonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Zaplanowane działania:

- organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego,

- organizowanie spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną,

- organizowanie służb z podmiotami pozapolicyjnymi.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi: Urzędem Miasta i Gminy Goniądz, Zespołem Szkół w Goniądzu, SP w Downarach, Strażą Biebrzańskiego Parku Narodowego, KP PSP w Monkach.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu zmniejszeniu ryzyka utonięć na rzece Biebrza w podległym terenie oraz zwiększeniu świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń występujących na terenach przywodnych.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Białosuknia
Budne
Dawidowizna
Doły
Downary
Downary Plac
Klewianka
Kramkówka Duża
Kramkówka Mała
Krzecze
Łazy
Mierkienniki
Olszowa Droga
Osowiec
Osowiec Twierdza
Owieczki
Piwowary
Płochowo
Smogorówka Dolistowska
Smogorówka Goniądzka
Szafranki
Uścianek
Wojtówstwo
Wólka Piaseczna
Wroceń