sierż. szt. Rafał Bykowski - rejon nr 10 - KPP Mońki

rejon nr 10

sierż. szt. Rafał Bykowski

Data publikacji 17.01.2018

sierż. szt.  Rafał BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 10

Dzielnicowy miasta Goniądz

tel. 47 71-21-113

tel. kom. 789-218-204

e-mail: dzielnicowy.goniadz3@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 10

 

Zagrożenie:

- Nie zachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Puszczanie psów luzem bez nadzoru przez mieszkańców Placu 11 Listopada w Goniądzu.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zweryfikowano na podstawie zaznaczanych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń, ustalenia własne dzielnicowego oraz zgłaszanie problemu przez mieszkańców Goniądza.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zaplanowane działania :

  • wystąpienie do Burmistrza Goniądza o ewentualne sfinansowanie i wykonanie plakatów informujących i zakazie wyprowadzania psów luzem,
  • spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną – prelekcje,
  • zaangażowanie Sołtysów miasta Goniądz celem rozpowszechnienia informacji wśród mieszkańców Goniądza.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Urząd Miejski w Goniądzu - wystąpienie do Burmistrza Goniądza o ewentualne sfinansowanie i wykonanie plakatów informujących i zakazie wyprowadzania psów luzem,
  • Dyrektor ZSP w Goniądzu – spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkolną – prelekcje,
  • Sołtysi miasta Goniądz - rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców Goniądza.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Goniądz